Răng khôn và cách xử lý

Răng khôn và cách xử lý

Hàm răng người trường thành có 28 chiếc răng, nhưng đến độ tuổi từ 22 – 25 sẽ có thêm bốn chiếc răng hàm mọc nữa. Hai chiếc ở hàm trên, hai chiếc ở hàm dưới, những chiếc răng này là răng khôn. Khi mọc răng khôn bệnh nhân thường có cảm giác đau, gọi là đau răng khôn.  Răng khôn thực chất là răng hàm, là răng mọc cuối cùng trong miệng. Tuy nhiên, với 28 chiếc răng có thể thực hiện đầy đủ chức năng nhai thức ăn. Nên với 4 chiếc răng khôn này, bạn có thể giữ lại hoặc không giữ lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến chức năng nhai của hàm.

Comments

comments